Styrdokument

I vår verksamhet har vi flera styrdokument och rutiner för att säkerställa att vår verksamhet fungerar väl och att vi uppfyller kraven på verksamheten enligt läroplanen för förskolan (LPFÖ) samt även övriga myndigheter såsom brandmyndigheter, hälso- och miljö, osv.

Våra styrdokument och uppdateringar av dem publicerar vi löpande här på vår webbplats.

GDPR och dataskyddsförordningen

Vårdnadshavare Samtycke till personuppgiftsbehandling upplaga 2

Andra vuxna Samtycke till personuppgiftsbehandling

Personuppgiftsinfromation för förskolan Bränningevägen: föräldrar

Mer information om GDPR och dataskydd finns på https://www.datainspektionen.se/

Läroplanen för förskolan

Vår verksamhet styrs övergripande efter Läroplanen för förskolan vilken kan hämtas från Skolverket

Läroplanen för förskolan (öppnas i nytt fönster)

Curriculum for the Preschool Lpfö 98 (opens in new window)

Curriculum for the Preschool Lpfö 98 (PDF)

 

Riktlinjer för fristående förskolor i Stockholms stad

För fristående förskolor i Stockholms Stad finns föreskrifter för hur verksamheten skall bedrivas.

Riktlinjer enskilt driven förskola (öppnas i nytt fönster)

Förskolan är till för ditt barn

Under skolverkets hemsida finns denna skrift på många språk

Länkadress: http://www.skolverket.se/publikationer?id=1673